Термічна обробка

Термічна обробка – це сукупність операцій нагрівання, витримки та охолодження твердих металевих сплавів з метою отримання заданих властивостей за рахунок зміни внутрішньої будови та структури. Термічна обробка використовується або як проміжна операція для поліпшення оброблюваності тиском, різанням, або як остаточна операція технологічного процесу, що забезпечує заданий рівень властивостей деталі.

Загальна тривалість нагріву металу при термічній обробці складається з часу власне нагріву до заданої температури та часу витримки при цій температурі. Час нагріву залежить від типу печі, розмірів деталей та їх укладання в печі. Час витримки залежить від швидкості перебігу фазових перетворень.

ВИДИ ОБРОБКИ

 • Загартування;
 • Цементація;
 • Аустенізація;
 • Нормалізація;
 • Відпуск.

ПІЧ №1

 • Робоча температура – 1300 С °.
 • Розміри робочого простору:
 • Діаметр – 1000 мм;
 • Висота – 2000 мм.
 • Середовище у робочому просторі – повітря.
 • Маса садки – 2000 кг

ПІЧ №2

 • Робоча температура – 1300 С °.
 • Розміри робочого простору:
 • Глибина – 1000 мм;
 • Ширина – 1500 мм;
 • Висота – 600 мм.
 • Середовище у робочому просторі – повітря.
 • Маса садка – 500 кг.